Zondag 24 januari 2016 presentatie van de nieuwe dichtbundel van Els van Stalborch onder de titel Tijd Vergist Zich

Zondag 24 januari heeft Els van Stalborch onder grote belangstelling haar nieuwste dichtbundel Tijd Vergist Zich gepresenteerd in de Woudkapel te Bilthoven. Deze bundel is uitgegeven door uitgeverij Magonia. Het programma werd mede opgeluisterd door pianomuziek gespeeld door Edwin Berg, een voordracht met als titel Tussen ambacht en Verdichting, door dr. Martin Baasten, een fotocollage rondom een Stadsdichter en een column met als thema Tijd door Jan van der Haar, dichter.

 

Zondag 28 februari 2016 om 15.00 uur presentatie van de bundel Vroom, Frivool, Vilein. Poetische vensters op het werk van Jheronimus Bosch. Jeroen Bosch Art Center, Den Bosch

Ter gelegenheid van de 500st sterfdag van Jheronimus Bosch wordt een bundel uitgeven met fragmenten uit zijn schilderijen voorzien van poëzie geschreven door een dertigtal dichters. Els van Stalborch schreef een gedicht bij een scene uit het Laatste Oordeel en het gedicht op de titelpagina bij het portret van Jheronimus Bosch.

 

Zaterdag 20 juni Utrechts Dichtersgilde ontmoet W.B Yeats, Literatuurhuis, Oude Gracht 237, 17.00 uur

Ter gelegenheid van de 15oste geboortedag van de Ierse dichter W.B. Yeats wordt er een symposium gehouden over zijn werk en een bundel met zijn gedichten en de dertien Utrechts Stadsdichters uitgegeven. De Utrechtse dichters reageren met eigen werk op gedichten van Yeats. De bundel met als titel Terrible Beaty | Barre Schoonheid wordt gepresenteerd in het Literatuurhuis. Els van Stalborch en andere Utrechtse dichters zullen hun bijdrage voordragen.

 

Zondag 31 mei presentatie bundel Schaduwpeleton, boekhandel Broese, Stadshuisbrug, Utrecht aanvang 15.00 uur

In het kader van de komende start van de Tour de France, hebben de Utrechtse Stadsdichters gedichten geschreven geïnspireerd op het parcours van de proloog door de stad. Deze poëtische pareltjes vormen de bundel Schaduwpeleton. De feestelijke presentatie is op zondag 31 mei bij Broese.  Els van Stalborch en andere dichters zullen hun gedichten voordragen.

 

4 mei dodenherdenking Joods Weeshuis, Nieuwe Gracht

Tijdens de dodenherdenking bij de Joodse synagoge heeft Els van Stalborch het gedicht voorgedragen “Zomaar een Vlinder” Dit gedicht is geïnspireerd op het beeldje van een jong meisje met op haar schouder een vlinder dat als herdenkingsmonument op de binnenplaats van de synagoge staat ter nagedachtenis aan alle joodse weeskinderen die van hier zijn weggevoerd.

 

3 mei Culturele Zondag Dansvoorstelling “Roses” m.m.v. Els van Stalborch. Academiegebouw aanvang 14.00 en 16.30 uur

De dansvoorstelling “Roses” is gebaseerd op de geschiedenis van de duitse-studenten verzetsgroep Die Wiesse Rose. Studenten die tegen de nazi’s in verzet zijn gekomen en allen zijn vermoord. Els van Stalborch  heeft een indringend gedicht geschreven dat door haar wordt voorgedragen en een integraal onderdeel vormt van de dansvoorstelling.

 

1 maart – zadelhoesje Grand Depart

In de aanloop op de start van de Tour de France brengt het Utrechts Stadsdichtersgilde iedere maand een zadelhoesje uit met daarop een gedicht van een van de stadsdichters. In maart staat een gedicht van Els van Stalborch op de zadelhoesjes.

 

23 februari 12.00 uur Stadhuis Utrecht  “Dichters stellen zich voor”

Kennismaking met het Utrechts Stadsdichtersgilde. Elke vierde maandag van de maand neemt een van de gildedichters plaats in de grote Stadsdichtersstoel in de trouwzaal van het oude Stadhuis. Op 23 februari: Els van Stalborch. Een poëtische kennismaking welke muzikaal wordt omlijst. Van 12.00 – 12.30 voormalig Stadhuis, Minrebroederstraat 2. Ook wordt dan het nieuwe zadelhoesje uitgereikt voor de maand maart met een gedicht van Els van Stalborch.

 

12 februari 20.00 uur Open Podium Poezie  Woudkapel Bilthoven

Donderdag 12 februari is er een Open Poezie Podium in de Woudkapel, Beethovenlaan, Bilthoven onder de titel “voor wie ik liefheb wil ik heten” Medewerking wordt verleent door dichters van het Utrechts Stadsdichters Gilde. Nanne Nauta, Els van Stalborch, Baban Kirkuki, Fred Penninga