ER SCHUILT IN MIJ EEN KIND

Er schuilt in mij een kind,
dat op een ster geboren
speelde met de goden
danste met de wind.

Er schuilt in mij een kind,
dat naam gaf aan de dingen
en dieren om zich heen,
dat één was met zijn wezen,
alleen en niet alleen,
niet hoorde naar het sissen
van de slang, het was niet bang,
het zong het dier tot zwijgen.
Het sliep in takken van de boom,
at niet van de vrucht,
het was gewaarschuwd in een droom.
Er schuilt in mij een kind
dat in de tijd verdwaalde
en zich in mij vertaalde.

Beluister gedicht:

GEBOORTESTAD

Zo klein en verlegen was de stad
alsof ze zich schaamde voor wat
ze verbeeldde in mijn herinnering
nu ik haar na jaren betrad.

Gekrompen tot een miniatuur
paste ze in mijn hand
en vormde ik vanzelf de muur
rond mijn geboorteland.

Behoedzaam nam ik haar op
en verdween zij van de kaart.
Zo heb ik mijn geboortestad
voor verandering bewaard.

Beluister gedicht: