Verbindend thema: wat doet tijd met de mens, wat doet de mens met tijd.
De bundel bestaat uit vier afdelingen. In “verzwegen woorden” gaat zij op zoek naar wat niet wordt gezegd, maar wel gevoeld. In “stille vreemdeling” schetst zij de strijd om te worden wie je bent. In “gevangen tijd” verwoordt zij haar persoonlijke ervaring. In “ruïne van tijd” staat centraal wat de mens van nu doet met tijd.

Enkele gedichten uit deze bundel:
Er schuilt in mij een kind (Blz 36)
Geboortestad (Blz 12)


ISBN: 90 6481 105 9
Kosten per bundel € 12.50.