Drie thema’s worden in deze bundel belicht.
In “een rugzak vol dromen” roept zij prachtige beelden op van opgroeiende kinderen en beschrijft zij hoe de ruimte stiller wordt als een kind “je hand verlaat”. In “bewolkte vragen” verdicht zij de broosheid van mensen. In kleine taferelen schetst zij de kale ruimte tussen mensen in en het verlangen naar geborgenheid. In “een handvol zomer” kleurt zij leven in met licht.

Enkele gedichten uit deze bundel:
Onzekerheid (Blz 26)
Bejaarde stad (Blz 16)


ISBN: 90 6481 198 9
Kosten per bundel € 12.50.