14 december 2018 bijeenkomst stichting “Coalitie Erbij”

Op 13 december 2018 heeft in het Spoorwegmuseum te Utrecht de druk bezochte slotbijeenkomst plaatsgevonden van “Coalitie Erbij“. Els van Stalborch heeft haar voor deze gelegenheid geschreven gedicht “Eenzaamheid” voorgedragen.
“Coalitie Erbij” is het nationale samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die elk op eigen wijze een rol spelen om eenzaamheid te bestrijden. (Humanitas, Leger des Heils, Zonnebloem, Resto van Harte etc.) Na 10 jaar worden de activiteiten van de coalitie overgenomen door het Ministerie van VWS.
Het gedicht werd zeer positief ontvangen en aan alle deelnemers na afloop meegegeven.

7A96802B-F3D0-460A-8D2C-75010A3ABECD

erbij18122018