5 september 2018 thema Utrecht Vervoert

Op 5 september 2018 is in de hal van het Utrechtse Stadskantoor een expositie ingericht met als thema “Utrecht Vervoert“.
De expositie legt de focus op 5 aspecten van vervoer; fiets, trein, te voet, water en smart mobility.
Ook het Utrecht Stadsdichtersgilde heeft aan deze expositie meegewerkt. Op een bilboard is het gedicht te lezen van Els van Stalborch met als onderwerp “Water

E952A1AB-B0BF-49B9-9DEB-13C59BA52842