Oktober 2016 Hortus Conclusus

De intensieve samenwerking tussen Ateliergroep Tij en het Utrecht Stadsdichtersgilde rond het klassieke thema van de “Hortus Conclusus”, de “Omsloten Tuin” heeft geleid tot deze fraai vormgegeven uitgave. Negen kunstenaars en twaalf dichters reageren op elkaars werk. De combinaties die daarbij ontstaan werpen een bijzonder licht op zowel de kunstwerken als de gedichten. De bijdrage van Els van Stalborch bestaat uit twee gedichten “Hortus Conclusus” en “Zee” geïnspireerd op werk van Jan Dillesse

9200000061328023