In “wimpers van tijd” verdicht de schrijfster de onafwendbare afstand tussen moeder en opgroeiend kind.
In “zoals het luistert” belicht zij de mens, die nestelt op drijfzand en soms troost vindt in de natuur.
In “vreemd bewogen” schrijft zij vanuit een hunkering naar warmte en genegenheid.
In “bevroren licht” gaat zij op “zoek naar een gedachte, die nog nooit gedacht…..”

Enkele gedichten uit deze bundel:
Moeder (Blz 8)
Stranddag (Blz 19)


ISBN: 90 76940 05 3
Kosten per bundel € 12.50.