Tijd vergist zich bestaat uit de delen Een oorspronkelijke dag, Hinkelende woorden, Gezichten op een kier en Als alles anders. Hoewel deze delen elk een eigen toon hebben, maakt de dichter er door haar eigenzinnig taalgebruik en beeldend vermogen toch een geheel van. Kenmerkend voor deze poezie is enerzijds de tedere aandacht voor de kleine dingen van elke dag, terwijl anderzijds de grote, existentiële thema’s niet geschuwd worden.

Enkele gedichten uit deze bundel
Asielzoeker (Blz 20)
Uitslag (Blz 47)

ISBN: 978-94-92241-06-1
Kosten per bundel € 16.95